Autor: Tanel Rand • 19. oktoober 2023

Meiliturunduse horisont: milleks kohustab meid aasta 2024?

Turundusmaailma pideva arengu ja muutuste tasutal on meiliturundus säilitanud oma positsiooni vankumatu suhtlusvahendina kaubamärgi ja kliendi vahel. 2024. aasta lähenedes on mitmete trendide süvenemine muutnud teatud praktikate rakendamise möödapääsmatuks tõsiasjaks.
Foto: Freepik

Turundajate, ettevõtjate ja tulevaks aastaks valmistuvate firmade jaoks on nende trendide mõistmine ülimalt oluline. Kergitame veidi katet sellelt, milliseid kirju toob tulevik meie e-postkastidesse.

1. Hüperpersonaliseerimise ajastu

Üldiste e-kirjade ajad on pigem möödas. Selle all peame silmas masspostitusi, mis on ühel ja samal kujul saadetud tuhandetele inimestele. Kõigile korraga suunatud sõnumeid kuuleksime pigem uudistest ja Riigikogu infotunnist, kui oma isiklikust postkastist. Tänapäeva tarbijad ootavad sisu, mis on koostatud vastavalt nende ainulaadsetele eelistustele ja käitumisele. Personaliseerimisest oleme kuulnud kõik, kuid mida tähistab see meisterlikkusele viitav eesliide? Hüperpersonaliseerimine ulatub kaugemale adressaadi poole pöördumisest tema eesnime kasutades. See hõlmab andmeanalüüsi kasutamist, et mõista tellija individuaalset käitumist, eelistusi ja varasemaid interaktsioone, eesmärgiga pakkuda sisu, mis kõnetab lugejat isiklikul tasandil. Hüperpersonaliseerimise kasulikkus ei seisne ainult avamis- ja klikkimismäärade tõstmises. See seisneb milleski pikaajalisemas – sügavama ühenduse loomises publikuga.

2. Tehisintellekti võimalused (ja originaalsuse säilitamine)

Tehisintellekti roll muutub meiliturunduses aina kaalukamaks. Tehnilisest poolest teame juba seda, et tehisintellekt võimaldab meil näiteks segmenteerida, ehk tellijaskonda suurepärase täpsusega kategoriseerida selleks, et võimalikult sihipäraseid sõnumeid saata. Tehisintellekti baasil töötav ennustav analüütika prognoosib kasutajate käitumist, võimaldades neile saata asjakohaseid meilikampaaniaid.

Loomulikult peame puudutama ka sisuloome teemat, mis on saavutanud suurt kõlapinda selliste juturobotite populaarsuse kasvuga nagu näiteks ChatGPT. Taolised rakendused võivad nende korrektsel kasutamisel osutuda väärtuslikuks abiliseks erineva sisu loomisel. Neid saab kasutada abivahendina näiteks teemaridade loomisel, ajurünnakute pidamisel ning esialgse kondikava koostamisel ja mustandite kirjutamisel. Kuna võidujooks turundusmaastikul on üsna kiiretempoline, siis tulevad sellised rakendused kasuks eelkõige aja kokkuhoidu silmas pidades. Kuna antud rakendused ei “mõtle” midagi uut välja, vaid panevad oma vastused sinu sisendile kokku juba eelnevalt internetis leiduva põhal, saab neid rakendusi iseenesest pidada otsingumootorites läbiviidava uuringu või ideedeotsingu kiirendajaks.

Samas tuleb rõhutada, et täiel määral või suures osas ainult tehisintellekti poolt koostatud sisu ei tohiks oma tellijatele edastada. Seda nii grammatilistel kui ka sisulistel ja eetilistel põhjustel. Tehisintellekti poolt genereeritud tekstides on grammatilised ja struktuurilised vead üsna tavalised, samuti puudub tehisarul tänaseks veel võimekus kontrollida nende faktide tõesust, mida ta tekstidesse lisab. Antud sisu on hädavajalik redigeerida ja lisada sellele ka oma kordumatu inimlik puudutus, mida tehisintelleket ei suuda luua (ja mida see polegi mõeldud looma). Tehisintellekti võimalusi ja omaloomingu jõudu kombineerides säästad oma aega, kuid tagad ka tekstide sidususe, originaalsuse ja edastad oma autentset brändisõnumit.

3. Lugeja kaasamine interaktiivsete meilide kaudu

Interaktiivsed meilid võivad muuta passiivsed lugejad aktiivseteks suhtlejateks sinu ettevõttega. Olgu selleks miniküsitluse saatmine, toodete karusselli lisamine turunduskirjale või meili ilmestamine liikuvate piltidega – interaktiivsed elemendid võivad sinu sihtrühma kaasatust märkimisväärselt tõsta. Selle suundumuse hulka saab arvestada ka meiliturunduse mängulisuse kasvu. Mängulise meiliturunduse (ingl gamification) all ei pea me siinkohal silmas humoorikalt kirjutatud meilisisu, vaid seda, kui tellijate meelelahutuseks ja kaasamiseks lisatakse turundusmeilidesse mängulaadseid elemente.

See strateegia on toimiv, kuna vastab inimeste soovile preemiate ja väikese võistlusmomendi järele. Mängimise näideteks on lojaalsusprogrammid, kraapekaardid, õnneratta mängud, interaktiivsed viktoriinid ja muud väljakutsed, mille tulemusena saavad osalejad eksklusiivseid pakkumisi, allahindlusi või auhindu. 2024. aastal saavad kaubamärgid analüütikat ja personaliseerimist kasutades kohandada neid mänguelemente vastavalt individuaalsete tellijate eelistustele, luues niiviisi meeldejäävaid, kaasahaaravaid ja isikupäraseid e-kirju.

4. Võime taas naerda

Saame siiski rääkida ka naljast. Huumori kasutamine turunduses hakkas languse märke näitama 2000. aastate esimesel poolel. Kuid popkultuuri ja rõivamoe osas näeme, et tavaliselt tõusevad moetrendid uuesti esile umbes iga kahekümne aasta järel. Kas oled märganud, et tänavapilt meenutab aegu ammuseid, 2000. aastate teemapeod on taas teemas ja legendaarsed paari aastakümne tagused laulud kuuluvad Z-generatsiooni esitusloenditesse? Ka huumor on tegemas tagasitulekut "moelavadele" meiliturunduse vallas.

Viimastel aastakümnetel on e-kirjade sisus eelistatud pigem kas ametlikumat ja konkreetsemat lähenemist või sügavamat jutuvestmise stiili, mis on südamliku puudutusega ja edastab brändi eetilisi tõekspidamisi. Kuigi need lähenemisviisid ei kao moest kuhugi, seavad humoorikad sõnumid end taas tähtsamale kohale ettevõtete suhtluskeeles. Selle kasulikkust kinnitab meile statistika. On leitud, et 90% inimestest mäletavad tõenäolisemalt humoorikaid reklaame ja 72% inimestest eelistaks humoorikat reklaami edastavat kaubamärki tema konservatiivsema turunduskeelega konkurendile. Brändid mõistavad, et väike kelmikus võib publikuga ühenduse loomisel palju kaasa aidata. Huumor võib läbimõeldud kasutamisel muuta brändi olemust inimlikumaks ning ettevõtte sõnumid meeldejäävaks. Ning kellele meist ei tuleks väike tujutõstmine kasuks?

5. Autentsus ja inimlik puudutus

Kui mõtteviisi "vanasti oli kõik parem" autoriks on läbi aegade olnud pigem vanem põlvkond, siis tänapäeval võib noorema põlvkonna seas näha üha enam arutelusid, mille põhisõnum kannab mõtet, et "midagi on pöördumatult muutunud". Sestap ei kao tõsisem sisuloome turundudsareenilt kusagile. Tehisintellekti ja tehnoloogia poolt domineeritud ajastul kasvab igatsus sügavamate inimsuhete ja tõelisuse järele. Tarbijad on arukad – nad suudavad eristada ehtsat suhtlust ja seda, mis on pastakast välja imetud või puhtalt läbi erinevate rakenduste genereeritud.

Meiliturunduses tähistab autentsus läbipaistvust, ausust ja tõelisust. See seisneb sinu brändi inimliku külje näitamises, lugude jagamises ja usalduse loomises. Ning see on sisu, mida ükski rakendus ei saa sinu eest luua. Mõtle sellele, millised olid sinu ettevõtte algusajad, kuidas sinu tooted pärisinimesi aitavad, või mis on sinu brändi tõekspidamised. Südamliku sisuga sõnumid on käesoleval ajal eriti oluliseks saanud, mil laiemate ühiskondlike nihete, konfliktide ja probleemide varju alt ega mõjusfäärist ei pääse keegi. Seega, arenda jätkuvalt oma sisuloomisoskust ja hoia seda õlitatuna, sest just sellest sünnivad sõnumid, mis tellijaid tõeliselt kõnetavad.

6. Roheturundus

Jätkusuutlikkus pole enam lihtsalt moesõna, vaid vastutus. Paljudele võib tulla üllatusena asjaolu, et ka meilidel on ökoloogiline jalajälg. Iga saadetud e-kiri toodab 4 grammi süsinikku, seega tähistab mis tahes meili saatmine veidi enamat, kui lihtsalt nupuvajutust. Meilifailide suurusel ning nende salvestamiseks ja saatmiseks kuluval energial on oma keskkonnamõju. Tulevikku vaatavad ettevõtted optimeerivad hoolikalt oma meilifailide suurust, et minimeerida nende keskkonnamõju. Veelgi enam, saates vähemas koguses kuid tihedama ja asjakohasema sisuga e-kirju, saavad kaubamärgid vähendada digitaalset prügi, rõhutades samal ajal oma pühendumust jätkusuutlikkusele. Siinkohal tuleb appi ka segmenteerimine, mille puhul ei saada me iga loodud turunduskirja kõigile meilikontaktidele korraga, vaid hoolikalt selgitame välja selle, millised kirjad millistele adressaatidele sobivad.

Seega liigume uude aastasse teadmisega, et ka eetilisest aspektist on kvaliteet etem kui kvantiteet. Lisaks on sinu brändi jälgijatel hea saada postkasti sellist oodatud turunduskirja, milles seisab kirjas: "Käesolev e-kiri on optimeeritud viisil, et selle mõju keskkonnale oleks minimaalne." Kuidas oma meiliturundust veelgi rohelisemaks muuta aastal 2024 ning edaspidi, loe lähemalt siit.

7. Privaatsuse ja andmeturbe olulisus

Jätkusuutlikkusele sarnaselt on privaatsuse ja andmete turvalisuse tagamine ülioluline faktor selles digitaalses ökosüsteemis, milles turundajate ja ettevõtjatena tegutseme. Tarbijad mõtlevad oma andmete kaitsmisele rohkem kui kunagi varem. Meiliturundajate jaoks tähendab see vastutust tellijate andmete turvalise säilitamise osas ja kohustust viia oma tegevus vastavaks erinevatele andmekaitseeeskirjadele (näiteks GDPR). Usalduse loomine on ülimalt tähtis ja kasutajate privaatsuse austamine on oluline samm selles suunas.

8. Meiliturundus tasub ära ka keerulistel aegadel

Uuele aastale lähenedes muutub kulude hindamine ja tegevuse planeerimine tähtsaimaks kui kunagi varem. Majanduslikult keerulisematel aegadel on oluline tagada, et iga turundustegevus ei oleks mitte ainult kulutõhus, vaid annaks ka märkimisväärse investeeringutasuvuse (ROI). Meiliturundus pakub kõikide turundusvormide seast kõrgeimat ja kõige mõõdetavamat ROI-d. Kõik turundusmeilid ei too aga võrdväärselt häid tulemusi. Toimivate e-kirjade stiilid on ajas muutuvad nagu muud moevooludki, mistõttu on ülioluline jälgida trende, et püsida konkurentidest sammu võrra ees. Eeloleva aasta turundusstrateegia koostamisel on ülioluline mõista põhjalikult oma publiku praegusi vajadusi ja valupunkte. Kliendid soovivad oma tellimuse eest sisu ja raha eest väärtust. Järgides selles artiklis käsitletud suundumusi ja tehes oma strateegias vajalikke värskendusi, tagad, meiliturundus jääb üheks kõige kuluefektiivsemaks ja tõhusamaks meetodiks ka sinu ettevõtte toodete ja teenuste reklaamimiseks ja brändi sõnumi edastamiseks.

Kokkuvõtteks

Meiliturunduse tulevik on ühteaegu loominguliselt põnev ja vastutust pakkuv. Millised juhtmõtted võtame siis endaga kaasa aastasse 2024? Tehisintellekti võimaluste mõistlik kasutamine ja personaliseerimistehnikate võlu rakendamine. Sisukas ja inimlik suhtlus vürtsitatud aeg-ajalise muheda naljateraga. Nii keskkonna kui ka privaatsuse au sees hoidmine. Põhiliseks tunnussõnaks võime aga pidada ehk tasakaalu. Püsi selle kiireloomulise turu konkurentsis ja lase end tehisarul aidata, kuid lisa ka oma sõna sekka ja asu tellijatega rääkima kui lähedastega – nad on siiski osa sinu brändiperekonnast. Edukat meiliturundamist!

Liitu Bestmarketingi uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Bestmarketingi uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Laura ReiterBestmarketing.ee toimetajaTel: +372 5561 9490
Maarit EermeBestmarketing.ee juhtTel: +372 514 4884
Hando SinisaluBest Marketingi konverentside programmijuhtTel: +372 502 8561
Cätlin PuhkanBest Marketingi turunduslahenduste müügijuhtTel: +372 5331 5700