Autor: Mediabrands Digital • 15. detsember 2021

Mediabrands Digitali juht: töösuhe on midagi enamat kui ettevõtte raha vahetamine töötaja aja vastu

Eesti üks hinnatumaid ja ainulaadsemaid digiagentuure Mediabrands Digital tähistab tänavu 10aastast juubelit ning on selle ajaga pea kahekümnekordselt kasvanud. Ettevõtte tegevjuhi Erki Heinsaare sõnul on hüppeline kasv toonud kaasa ka suurenenud vajaduse uute ambitsioonikate digispetsialistide järele.
Erki Heinsaar: "Ühtekuuluvust tõstab ka meie pikaaegne traditsioon terve ettevõttega kord aastas ühisel välisreisil käia, kus töötajad näevad, et lisaks töölkäimisele on oma kolleegidega veel ühiseid jooni ja huvisid, jututeemasid ja lõbusaid hetki."

Loe lühiintervjuust Erki Heinsaarega, miks on Mediabrands Digital atraktiivne koht töötamiseks ja millised ametipostid täitmist ootavad.

Palun tutvusta sissejuhatuseks lühidalt Mediabrands Digitali.

Oleme täisteenust pakkuv digiagentuur ning sellise kontseptsiooniga oleme tegutsenud juba 10 aastat. Meil on võrdselt kaetud kõik digivaldkonnad ehk et ei ole vahet, millise digilahendusega kliendi probleeme lahendame. Kui saame kliendilt sisendi, siis paneme paika strateegia, mille abil on kõige mõistlikum tema eesmärke saavutada.

Sellisel kujul oleme nii Eestis kui ka Baltimaades ainulaadsed. Meil on küll teenusepõhised konkurendid, kuid sama kontseptsiooniga digiagentuure minu teada siinses regioonis ei ole. Meil töötavad igas valdkonnas oma ala tipud, kes tegelevad spetsiifiliselt oma valdkonna ja kanaliga – olgu selleks näiteks SEO, makstud meedia või Facebook Ads. Rahvusvahelistel turgudel on see aspekt hästi oluline, eriti kui vaadata, kuidas digimaailm on viimase 10 aastaga muutunud. Alguses mängis suurt rolli see, milline oli allahindlus kohalikes portaalides, täna aga on oluline, kuidas on Google, Facebook või Programmatic seadistatud – seal võib ühe kampaania raames olla tulemustes kümnekordne erinevus, lähtuvalt sellest, kuidas seadistusstrateegia on tehtud.

Teenuste valik on meil aastatega mingil määral kasvanud, aga nagu öeldud, ei eelista me ühte teenust teisele ja oleme platvormideülesed. Täna on meil tööl 75 inimest, mis teeb meid üheks suurimaks digiagentuuriks Baltikumis ja võib öelda, et ka Skandinaavias.

Milliste klientidega peamiselt tegelete?

Oleme rahvusvahelised – üle poole meie tegevusmahust on täna väljaspool Eestit. On Eesti kliente, kelle turg on Eestis või väljaspool Eestit ja aitame neil välisturgudele siseneda ning on ka välisriigis baseeruvaid kliente, kes tegutsevad erinevatel turgudel. Näiteks airBaltic on meil üks suuremaid kliente, keda aitame kõikidel turgudel, kus nad aktiivsed on.

Muidu pole vahet, kus ettevõte, klient või töötajad resideeruvad, aga sõnumite ja sihtimise osas on kohalik tunnetus ikkagi väga oluline. Tavaliselt on kliendi, partneri või meie tiimi poolt keegi, kellel on kohalik vaade hästi olemas, aga tehnilise poole pealt pole asukohal tähtsust – meil on ka näiteks Aafrikast ja Indiast kliente olnud.

Kas töötajad on peamiselt eestlased või Eestis resideeruvad?

Kuigi täna on meie töötajad peamiselt siiski Eestist, on meil ka varasemalt rahvusvaheliste töötajate kogemus ning tulevikku vaadates kindlasti see osa kasvab. Lisaks on suur hulk meie töötajaid ise välismaal elanud, õppinud või töötanud ja seeläbi on ka rahvusvahelisel töötajal meie töökeskkonda kergem sulanduda.

Eestis resideeruvate töötajate rohkuse põhjus peitub selles, et oleme inimeste ja tiimiusku ning arvame, et töösuhe on midagi enamat kui lihtsalt ettevõtte raha vahetamine inimese aja vastu. See on ka meie värbamise esimene põhimõte – teha selgeks, kuidas kandidaat inimesena meie tiimi sobitub ja kuidas ta ise ennast meie juures tunneb. Kohapeal olek aitab sellele kaasa. Samas on meil tiimis inimesi, kes töötavad üle Eesti – nii Tartus, Pärnus, Rakveres kui ka Viljandis. Kuid sellest hoolimata veedame me nendega aega ühistel koosolekutel, tiimiüritustel ja töövälistel sündmustel.

Ettevõte on 10 aastaga tublisti kasvanud. Mainisid ühes varasemas intervjuus, et teie valdkonnas puudus on tippspetsialistidest. Millistest kompetentsidest teil veel vajaka on – keda otsite?

Põhiline eesmärk värbamisel on hetkel ettevõtte kasv ja sellest tulenevate vajaduste täitmine. Ja see kasvuplaan on kestev. Suve jooksul võtsime tööle umbes 20 uut inimest ja see oli peamiselt etteinvesteeringu eesmärgiga. Kasvame pidevalt ka klientide osas ja selleks panustame kompetentside olemasolusse juba ennetavalt, mitte ei värba alles klientide lisandudes.

Otsime erineval tasemel inimesi – nii tippspetsialiste, kes saavad koheselt liituda agentuuri juhtgrupiga, kui ka erinevatele spetsialistide positsioonidele, olgu nendeks näiteks makstud otsing või SEO. Otsime ka tiimijuhte, kuna oleme loomas ka uusi meeskondi ning lisaks oleme kogu aeg võtnud tööle inimesi, kes soovivad digimaailma alles siseneda ehk kellel on juba mingisugune baas olemas, aga soovivad digivaldkonnas spetsialistiks saada. Meil on uute digispetsialistide koolitamiseks välja töötatud majasisene sisutihe koolitusprogramm, sest teisti lihtsalt ei ole võimalik. Kui tahame pidevalt kasvada, peame kõvasti investeerima ka oma inimeste arengusse.

Olete palju värvanud. Kas tänaseks on selge, milline on hea digispetsialist? Kui olulist rolli mängivad hea CV kõrval näiteks isiksuseomadused?

Isiksuseomadused on hästi olulised. Ma ise olen tugevustele põhineva juhtimise usku ehk me ei püüa sarnaste oskustega inimesi, et meil oleks „tehasetäis ühesuguseid klotse“, vaid pigem vaatame, mis on kellegi tugevused ja mis neid ennast kõige rohkem motiveerib. Selleks on ka tihti meie töökuulutused üldised, sest loome lõpliku positsiooni konkreetsele inimesele, mitte ei ürita kedagi kindlatesse raamidesse suruda.

Otsime esmalt inimeses iseloomujooni, mis agentuuri sobivad - paindlikkus ja arengule orienteeritus. Väga närvilisele hingele pigem agentuurielu ei sobi või inimesele kellel meeldib, et kõik on 100% raamides ja etteaimatav. Oma värbamiskogemuse põhjal näen, et ka need on kõik ületatavad barjäärid. Olen edukalt värvanud üle 100 inimese ja ei ole olnud olukorda, et nad ei saa tempoga hakkama. Tööks vajalik paindlikkus on õpitav või harjutatav. Muidugi on ka hästi palju keskkonnas kinni. Keskkonda kujundame ainult läbi inimeste ja ühiste väärtuste ehk meie tänased töötajad on kujundanud töökeskkonna just selliseks, kus on neil endal hea olla ja areneda.

Muidugi otsime ka inimesi kelle jaoks digimeedia on ka hobi või kirg. Ehk kui nädalavahetusel märkad põnevat artiklit, ning loed selle läbi esimesel võimalusel, mitte ei saada endale seda esmaspäevaks, sobid meie juurde väga hästi.

Kui inimene on juba tööle võetud, mis saab edasi?

Me lähtume suuresti personaalsest lähenemisest - anname väga palju vabadust ja võimalust töötajale ise oma tegevusi juhtida, samas kaasneb sellega ka vastutus. Tänu intensiivsele väljaõppe programmile võiks öelda, et sisulised teadmised suudab omandada digispetsialist meie juures umbes poole aastaga. Sealt edasi tippspetsialistiks saadakse ikkagi ainult läbi kogemuse - on suur vahe, kas inimene on töötanud kuus kuud või kuus aastat.

Et pikaajaliselt enesearengut toetada, praktiseerime coaching-tüüpi juhtimist. See tagab inimestele enese arendamise huvi, iseseisvustunde, soovi kaasa mõelda ja ühiselt edasi liikuda. Meil on kõik juhid ka ise väga "hands on" digiturundajad – olgu siis spetsialistide, strateegide või koordinaatoritena. Ehk neil on väga palju kogemust, millega töötajaid nende arengus toetada.

Töötaja positsioon on tihti ajas muutuv ja selleks on meil arengujuhtimise programm, mille raames vaatavad tiimijuht ja -liige regulaarselt koos üle, kuidas töötaja arengut edasi suunata ja teda motiveerituna hoida. Nii ettevõte kui ka töötaja peavad olema paindlikud, sest kõik, eriti digis, on pidevas muutumises.

Muutused hoiavad ka värskena, paljud meie töötajad on enam kui viieaastase tööstaažiga ja tööjõud ei vahetu tihti. Me ei pane töötajaid raamidesse ja see ei pane neid omakorda olukorda, kus nad peaksid järgmise väljakutse eesmärgil töökohta vahetama, vaid saavad uue fookuse valida maja sees.

Heinsaare sõnul on nad viimase 10 aasta jooksul lähtunud paindliku tööaja põhimõttest, et töötajad tunneksid, et lisaks tööl käimisele on neil siiski võimalus eraelus aega ise planeerida ja valida töötamiseks parim formaat.

Kuidas ja millega oma töötajaid enda juures hoiate?

Lisaks iseenesestmõistetavale, nagu mugav kontor, ajaga kaasas käivad töövahendid ja konkurentsivõimeline palk ühes lisaboonustega, paneme me suurt rõhku ka koos veedetud kvaliteetajale. Meile on väga olulised tiimiüritused, kus õpime üksteist tundma ka rohkem isiklikumal tasandil - seeläbi tõuseb ka tiimitunnetus ja ühtsustunne.

Ühtekuuluvust tõstab ka meie pikaaegne traditsioon terve ettevõttega kord aastas ühisel välisreisil käia, kus töötajad näevad, et lisaks töölkäimisele on oma kolleegidega veel ühiseid jooni ja huvisid, jututeemasid ja lõbusaid hetki. Tunnen, et selline lähenemine ja suurema pildi nägemine on tõstnud kõvasti töötajate rahulolu ja see peegeldub ka klientidele tehtud töö kvaliteedis.

Oleme ka viimase 10 aasta jooksul lähtunud paindliku tööaja põhimõttest, et töötajad tunneksid, et lisaks tööl käimisele on neil siiski võimalus eraelus aega ise planeerida ja valida töötamiseks parim formaat.

Ka me ise kasvame läbi uute inimeste ja erineva taustaga inimesed rikastavad meid. Julgustaksingi siinkohal, et kui keegi soovib astuda esimesi samme digimaailmas, siis pakume võimalusi nii täitsa värsketele tegijatele kui ka neile, kellel on ette näidata juba paariaastane kogemus, kas kliendi poole pealt või agentuurist.

Kui leiad, et Mediabrands Digital on just see koht, kus soovid saada väärtuslikku rahvusvahelist töökogemust ja panustada ettevõtte edukasse toimimisse ning lennukatesse projektidesse, siis kandideeri juba täna.

Läkita oma CV ja motivatsioonikiri või küsi lisainfot e-maili aadressilt [email protected].

Aktiivsed töökuulutused leiad SIIT, aga oled alati oodatud ühendust võtma ka teiste digirollide osas.

Liitu Bestmarketingi uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Bestmarketingi uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Laura ReiterBestmarketing.ee toimetajaTel: +372 5561 9490
Maarit EermeBestmarketing.ee juhtTel: +372 514 4884
Hando SinisaluBest Marketingi konverentside programmijuhtTel: +372 502 8561
Cätlin PuhkanBest Marketingi turunduslahenduste müügijuhtTel: +372 5331 5700