(Sisuturundus) Kuidas panna kliendi tagasiside mugavalt ja tõhusalt enda kasuks tööle?

Enamasti algab ettevõtete äritegevus püüdega suurendada oma kliendibaasi soodsate hinnapakkumiste ja kiirete tarneaegadega, kuid pahatihti jääb toodete ja teenuste arendamiseks selle kõrvalt vähe aega. Jätkusuutlikuks tegutsemiseks ja ettevõtte paremaks turunduslikuks esitlemiseks tuleb õppida klientidelt saadud tagasiside enda kasuks tööle panna.

Sageli jääb ettevõtetel tagasiside küsimine selle taha, et see on raha- ja ajakulukas, sest andmete kogumise järel tuleb neid töödelda ning ühest andmebaasist teise tõsta. Nüüd ei pea aga sellepärast enam muret tundma, sest klienditagasiside korjamise ja analüüsi tarkvara Survease pakub ettevõtetele võimalust läbi nutika platvormi küsida kliendi tagasisidet, seda mugavalt analüüsida ja teiste klientidega jagada. Kuna platvorm ühildub laitmatult teiste müügisüsteemidega, liigub info justkui iseenesest õigesse kohta.

Kliendi tagasisidega tegelemine on oluline kahest aspektist: ühelt poolt annab see võimaluse leida üles nõrgad kohad ettevõtte tootes, teenuses, klienditeeninduses või tarneaegades, teisalt aga näitab klientidele, et neist hoolitakse. Ja oma kiitusele tänusõnad või probleemile rahuldava vastuse saanud klient on parim reklaamiallikas – seega on korralik ja läbimõeldud tagasisidesüsteem suurepäraseks turunduskanaliks.

Pole olemas ettevõtet, kellel poleks kasu mugavast ja kiiresti analüüsitavast kliendi tagasiside teenusest. Tagasiside kogumisega tegelevad paljud firmad, kuid oluline on edasine – mida saadud informatsiooniga peale hakatakse?

Survease aitab kliendil korraldada tagasiside küsimise, kogub vastused kokku ning edasi saab ettevõtte läbi pilvepõhise platvormi ükskõik kus ja mis ajahetkel statistikat vaadata, klientidele vastata ja nendega lühemalt või pikemalt dialoogi pidada. Sageli ei pruugi juhtkonnani või müügiosakonda muidu jõudagi informatsioon, et hotellitubade padjad on liiga väikesed või toidukohas jõuab supp alatasa lauale jahtununa. See on kuldaväärt info, sest väga oluline on suhelda kehva teenindust saanud kliendiga, et ta järgmine kord ikka taas tee teie ettevõttesse leiaks ning sellest positiivselt räägiks!

Iga Survease süsteemis antud tagasiside ning sellele vastamine salvestatakse, võimaldades näiteks mõne aja möödudes võtta kliendiga taas ühendust ning küsida temalt uut tagasisidet või teha talle pakkumine toote/teenuse uuesti proovimiseks. Samuti salvestub kliendiprofiili juurde tema antud soovitusindeksi hinne ja soovi korral saab lisada iga tagasiside juurde märksõnad, et hiljem selekteerida välja näiteks teatud perioodi kõige sagedamini kasutatud kaebused või kiitused.

Kui klient on andnud nõusoleku, et tema tagasisidet võib avalikustada, saab selle avaldada lihtsa nupulevajutusega kas ettevõtte kodulehel või Facebooki uudistevoos. Lisaks saab kliendi kontaktandmed liita automaatselt andmebaasi ning kõiki andmeid selekteerida vastavalt soovile kas ajaliselt, kulutatud summa, ostetud kauba või kasutatud teenuste põhiselt.

Tagasiside kogumiseks on erinevad viisid:

1. Head kliendi andmebaasi omavad ettevõtted (nagu hotellid, kinnisvarabürood, toidukullerid, veebipoed) saavad liidestada Survease oma süsteemiga ning pärast iga kontakti kliendiga saadetakse talle automaatselt tema keeles tagasisideküsitlus, mis võib koosneda vaid soovitusindeksi küsimusest e-kirja sees, aga ka pikemast ankeedist.
2. Ettevõtted, kellel on klientidega otsene kontakt (nagu kohvikud, restoranid, jaemüügikauplused), saavad oma tagasisidet küsida visiitkaartidele trükitud QR-koodi või URL-i abil. Selline tagasisidepalve seotakse sageli mõne hüvega nagu järgmise korra allahindlus või auhindade loosimine.
3. Tootmisettevõtted, kes saavad tagasisidepalvega QR-koodi või koduleheaadressi trükkida toote karbile või otse kaubale.

Tagasisideküsitluste läbiviimine on tõhus vahend teha end inimestele meeldejäävaks ning suurendada kindlustunnet, et teie kliendid tahavad olla teiega ka edaspidi. Survease tarkvara on soodsaim võimalus nii suurtele kui ka alles alustanud mikroettevõtetele pakkuda oma klientidele parimat!

Rohkem infot e-maililt sales@survease.com ja kodulehelt www.survease.com

 

Ober-Hausi Kinnisvara AS turundusjuht Triin Tikan:

„Ober-Haus väärtustab kõrgelt teenuse kvaliteeti ja kliendi rahulolu ning tänu Surveasele oleme leidnud meile väga mugava võimaluse seda igapäevaselt mõõta. Kuna oleme pidevas arengus, siis muutuvad ka meie vajadused ning Survease on meil võimaldanud kõik need ka reaalsuseks teha ja saada oma kliendilt tagasisidet parimal viisil ning teha seda kõigiks kolmes Balikumi riigis, kus tegutseme."

Sisuturundus (ST) on oma kauba, teenuse või firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. Vormilt sarnaneb ST kvaliteetsele meediale, mistõttu on väga oluline, et ST oleks lugeja või vaataja jaoks ühemõtteliselt eristatud. ST on uudne ja moodne turundusviis, mille puhul jagatakse klientidega ka infot, mis varem jäi vaid siseringi teada. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

Toetajad

VIGA

Meil on tehnilised probleemid. Katsume need kiirelt lahendada. Vabandame!

Palun kliki mõne aja pärast uuesti: www.aripaev.ee

Kuniks veebileht ei avane, on meil pakkuda teisi tooteid:

Infopank Äripäeva käsiraamatud Äripäeva Akadeemia Äripäeva Raamatuklubi Äripäeva veebipood

"; content = content.replace("Path not found","").replace("Permission denied","").replace(//g, ""); content = JSON.parse(content); var utmLink = "?utm_source=http://www.bestmarketing.ee&utm_medium=KuumadLood"; // ReadNext block var ReadNext = (function () { var $readNextBar = $(".js-read-next"), $readNextItems = $readNextBar.find(".js-read-next__items"), $readNextItemsContainer = $readNextBar.find(".js-read-next__container"), contentSelector = ".article-content", width = 0, height = 0, mostReadArticles = [], unreadArticles = [], currentElement = 0, numberOfElements = 24, numberOnPage = 4, maxAvailable = 24, showFirstUnlockedArticles = 2, showSecondLockedArticles = 2, mobileSlideWidthSeen = 110, alreadyScrolling = false, currentTransition = 0, animationDuration = 600 var init = function () { // Create click handlers _setNextButtonClickHandler(); _setPrevButtonClickhandler(); _bindWidthCalculation(); ReadNext.showRecommendations(); }; var showRecommendations = function () { _calculateWidth(); $readNextItems.css("width",width); if (window.innerWidth < 768) { numberOnPage = 2; maxAvailable = 20; } else { numberOnPage = 4; maxAvailable = 20; } var readArticleIds = _getReadArticles(); unreadArticles = _.chain(mostReadArticles) .filter(function (article) { return !_.contains(readArticleIds, article.id); }) .first(maxAvailable) .value(); numberOfElements = unreadArticles.length; if (unreadArticles.length > 0) { _reaarrangeArticles(); _initElements(); _showBar(); _miscOperations(); } }; /** * If article is not too old to be in most-read box and is not already read, * add it"s id to cookie */ var addToReadArticles = function (id, date) { var readArticleIds = _getReadArticles(); if (readArticleIds.length > 64) { readArticleIds = _purgeOldIds(readArticleIds); } var readArticles = readArticleIds.join(","); if (!_isTooOld(date) && readArticles.indexOf(id) < 0) { readArticles = (readArticles.length > 0) ? readArticles + "," + id : id; createCookie("readArticles", readArticles, 2, "/", null); } }; var setArticles = function (arr) { mostReadArticles = arr; }; var isHidden = function () { var style = window.getComputedStyle($readNextBar[0]); return (style.display === 'none'); }; var _showBar = function () { $readNextBar.fadeIn(500); _detectSwipe($readNextBar, _swipeToDir); }; var _showNextPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition--; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $prev.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__prev"); $next.removeClass("js-read-next__items__next").addClass("js-read-next__items__current"); _addNextElements((-currentTransition + 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement += numberOnPage; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _showPrevPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition++; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $next.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__next"); $prev.removeClass("js-read-next__items__prev").addClass("js-read-next__items__current"); _addPrevElements((-currentTransition - 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement -= numberOnPage; while(currentElement < 0) { currentElement = (currentElement < 0) ? (numberOfElements + currentElement) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _miscOperations = function () { //calc the container height so it would not block the content $(".js-read-next__item").each(function() { var item = $(this); var elementHeight = item.height(); if(elementHeight > height) { height = elementHeight; $readNextItemsContainer.css("height", height); } //adding utm tags var a = item.find(".js-article-exit"); a.attr("href", a.attr("href") + utmLink); }); setTimeout(function() { //after animation enable navigation alreadyScrolling = false; }, animationDuration); }; var _initElements = function () { alreadyScrolling = true; $readNextItems.append(_getElements(0, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__current")); _addPrevElements(-100, -numberOnPage); _addNextElements(100, numberOnPage); currentElement = 2 * numberOnPage - 1; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } alreadyScrolling = false; }; var _addPrevElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement - 3 * numberOnPage; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(firstElement < 0) { firstElement = (firstElement < 0) ? (numberOfElements + firstElement) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__prev").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addNextElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement + 1; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(currentElement >= numberOfElements) { firstElement = (firstElement >= numberOfElements) ? (firstElement - numberOfElements) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__next").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addToHtml = function ($container, data) { var html = ''; $container.html($container.html() + html); }; var _getElements = function (firstElement, numberToTake) { var $itemGroup = $(''); var elementIndex = firstElement; for (var i = numberToTake; i > 0; i--) { if(elementIndex >= numberOfElements) { elementIndex = 0; } _addToHtml($itemGroup, unreadArticles[elementIndex]); elementIndex++; } return $itemGroup; }; var _bindWidthCalculation = function () { $(window).on("resize.readNext", function(){ _redefineElementWidth(); }) }; var _redefineElementWidth = function () { _calculateWidth(); $readNextBar.find(".js-read-next__items__group").css("width",width); $readNextItems.css("width",width); }; var _calculateWidth = function () { width = $readNextBar.width(); if(window.innerWidth < 768) { var padding = parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-right")) + parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-left")); width = window.innerWidth - padding; } }; // Article management var _getReadArticles = function () { var readArticles = decodeURIComponent(getCookie("readArticles")); var readArr = readArticles !== "null" ? readArticles.split(",") : []; return _.map(readArr, function (val) { return parseInt(val); }); }; var _purgeOldIds = function (readArticleIds) { // convert ids to integers in case they are given as strings readArticleIds = _.map(readArticleIds, function (val) { return parseInt(val); }); // get article id"s from most-read box var mostReadIds = _.pluck(mostReadArticles, "id"); return _.intersection(mostReadIds, readArticleIds); }; // Article is too old if it's date is set more than 2 days ago var _isTooOld = function (date) { var y = parseInt(date.substr(0, 4)), m = parseInt(date.substr(4, 2)) - 1, d = parseInt(date.substr(6, 2)); var expireDate = new Date(y, m, d); expireDate.setDate(expireDate.getDate() + 2); var now = new Date().setHours(0, 0, 0, 0); return expireDate < now; }; var _reaarrangeArticles = function() { var unlockedArticleCount = 0; var lockedArticlesCount = 0; for (var i = 0; i < unreadArticles.length; i++) { var article = unreadArticles[i]; if (article.lockID === "" && unlockedArticleCount < showFirstUnlockedArticles ) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount, 0, article); unlockedArticleCount++; } else if (article.lockID !== "" && lockedArticlesCount < showSecondLockedArticles) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount + lockedArticlesCount, 0, article); lockedArticlesCount++; } else if(lockedArticlesCount >= showSecondLockedArticles && unlockedArticleCount >= showFirstUnlockedArticles) { break; } } }; // Bar visibility var _getArticleContentHeight = function () { var contentParts = $(contentSelector); var contentHeight = 0; _.each(contentParts, function (content) { var height = $(content).height(); contentHeight += height; }); return contentHeight; }; var _getArticleDistanceFromTop = function () { var $firstArticlePart = $($(contentSelector)[0]); return $firstArticlePart.offset().top; }; var _getShowBarOffset = function () { var articleContentHeight = _getArticleContentHeight(), articleOffset = _getArticleDistanceFromTop(), windowHeight = $(window).height(); return articleOffset + (2 / 3 * articleContentHeight) - windowHeight; }; // Click handlers var _setNextButtonClickHandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__next", _showNextPage); }; var _setPrevButtonClickhandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__prev", _showPrevPage); }; var _swipeToDir = function (dir) { if (dir === "l") { _showNextPage(); } else if (dir === "r") { _showPrevPage(); } }; var _detectSwipe = function (ele,func) { var swipe = { x: 0, x1: 0, xMin:30 }; var dir = ""; var currTranInPx = width * currentTransition; ele.bind('touchstart', function(e){ var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x = t.screenX; currTranInPx = width * currentTransition; }) ele.bind('touchmove', function(e){ e.preventDefault(); var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x1 = t.screenX; if(swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } var diff = swipe.x - swipe.x1; diff = (diff > width) ? width : diff; diff = (diff < -width) ? (-width) : diff; var calculatedTransform = currTranInPx - diff; $readNextItems.css("transform","translate("+calculatedTransform+"px)"); }) ele.bind('touchend', function(e){ if (swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } if ((swipe.x - swipe.x1) >= swipe.xMin) { dir = "l"; } else if ((swipe.x1 - swipe.x) >= swipe.xMin) { dir = "r"; } if (dir !== "") { if(typeof func == 'function') func(dir); } else { $readNextItems.css("transform","translate("+currTranInPx+"px)"); } dir = ""; swipe.x = 0; swipe.x1 = 0; }) }; return { showRecommendations: showRecommendations, addToReadArticles: addToReadArticles, init: init, setArticles: setArticles, isHidden: isHidden }; })(); ReadNext.setArticles(content); ReadNext.init();

Jälgi Bestmarketingi sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Valdkonna töökuulutused

Sirowa Tallinn otsib TOOTEJUHTI

Sirowa Tallinn AS

31. märts 2017

Rademar otsib TURUNDUSSPETSIALISTI

Rademar OÜ

31. märts 2017

KAJA

märts 2017