(Sisuturundus) Kes Sinu tutvusringkonnas istub valel töökohal juba aastaid?

Värbamisturunduses on alanud põletavalt põnev ajajärk, väidab täna CV-Online Eesti turundusjuhi ametisse asunud Rain Uusen.

Saime hiljuti meedia vahendusel teada, et Eestis on töötuse ametlik määr talutavalt väike (7,5%). Pakkumisel töökohti on piisavalt, sest ettevõtlus õitseb, aga ettevõtetel on raske leida sobivat tööjõudu. Lisame sellele üleilmse rändluse, immigratsiooni, palgalõhed ja elustiilimuutused ning võime järeldada, et värbamisturunduses on alanud põletavalt põnev ajajärk. Märksõnadeks saavad tööandjabrändi selgesõnalisus ja tugevdamine ning potentsiaalsete uute kolleegide inspireerimine ja julgustamine tegusale unistuste karjäärile.

Inimestel on uue töökoha ees tihti sarnased hirmud kui tutvumisel võõra inimesega, mistõttu peab keegi tahtma ja julgema võtta innustaja ning julgustaja rolli.

Pange tähele – tööturul hakkab toimuma Suur Ümberjagunemine. Mulle tundub, et ühiskonnana oleme murdepunkti ületanud ja need inimesed, kes puhtalt äraelamise ja rahaliste hüvede tõttu on sunnitud ükskõik millisel tööl käima, on jäämas vähemusse.

Kasvanud on hüppeliselt nende inimeste hulk, kes õhtul koju saabudes veiniklaasi taga sügavuti mõlgutavad – mida ma tegelikult teha tahan? Mis mind tegelikult õnnelikuks teeb ja mu elu rikastab? Sarnane vaagimine toimub ka paljude personalijuhtide peades – miks sobivad inimesed meie ettevõttesse ikkagi ei kandideeri?

Juba räägime ausalt ja avameelselt ka kaheksatunnise tööaja-kontseptsiooni iganemisest, kaugtöö põhimõtete juurdumisest ja väärtuspõhisest karjäärist. Ning sellest, et andmine on alati kahepoolne.

Takistuste ületamise kommunikatsioon

Värbamisturundus tervikuna saab ja peabki siinkohal appi tõttama, seda võrdselt mõlemale osapoolele. Ka ettevõtetes on tunda uute tuulte hõngu: väärtustama on enam hakatud ühisolemise rõõme, tervislikke eluviise, enesearengule utsitamist ja muid inimlikumaid-pehmemaid väärtusi kui vaid kasum ja müügikäive.

Kui on õiged inimesed õiges ametis ja nad on tööle saabudes ja tööd tehes puhanud, õnnelikud ja rahulolevad, tuleb nii käive kui ka kasum. Aga tuleb suur hulk muidki kaasnevaid positiivseid mõjutegureid nagu oma tööandja kiitmine taevani reedeõhtusel peol ehk uute kolleegide ligimeelitamine.

Olen eelnevate aastate jooksul olnud ka ise tunnistajaks mitmele kannapöördele minu lähikondsete hulgas, sest sõber või tuttav on mõistnud, et hoolimata piisavast palgast avaldub kirg ikkagi teises kohas, aga seda pole tähele pandud. Ja nad on selle muutuse ette võtnud ning kujunenud seeläbi isiksustena silmatorkavalt rahulolevateks ja seejuures ka teisi innustavateks kaaslasteks.

Samas kuuleme ikka veel liiga tihti, et keegi meie pereliikmetest, sõpradest või kolleegidest ähvardab Eestist esimese laeva või lennukiga lõunasse või läände sõita, sest siin on kõik väljakutsed justkui vastu betoonseina rammitud, raha kulub valedesse kohtadesse (ravimid, alkohol, kiirtoit vms) ja uni on töömõtete mõjutusel muutunud hüplikuks.

Kui tööturu rahvusvahelistumine on iseenesest ju täiesti normaalne nähtus, võiksid paljud neist ära sõita ähvardajatest leida tegelikkuses innustava rakenduse siinsamas kodumaal, kui vaid teaks ja oskaks ja märkaks õigel ajal õigeid võimalusi. Kui vaid julgeks astuda välja mugavustsoonist ja ümber kujuneda.

Töövahenduses klassikalised värbamisvõtted seetõttu enam ei tööta, oleme lugeda saanud mitmetest arvamuslugudest selle valdkonna ekspertidelt ja saanud ka omal nahal natuke tunda. Elu on kõigile samaväärselt elamiseks, ja midagi tahaks nagu veel.

Värbamisturundust võib seetõttu pidada kui hirmude teadvustamise ja takistuste ületamise kommunikatsiooniks. Mõlemad osapooled – tööandjad ja töötajad – peavad endale kõigepealt oskama ausalt otsa vaadata, seejärel leidma endas sädeme, mida teistel sellisel kujul pole, ja julgema ka tegutseda.

Turundus peab sisekaemusele julgustama

Värbamisturundus ise saab olemasolevaid võimalusi (vabad töökohad, vabad-liikuvad töötajad) küll hästi kokku kommunikeerida, aga selle taga peab töötama professionaalselt toimiv organisatsioon spetsiifiliselt lihvitud värbamispädevustega.

Ometigi sõltub see, kas inimene tabab ära ettevõtte poolt eetrisse paisatud teda kõnetava tööpakkumise või -kutse, tihti vaid ühest-mõnest sekundist ja hulgast juhustest (kas ma olin õiges kohas õigel hetkel õiges meeleolus). Ja see, kas ta otsustab siis turmtulena tunduvasse kandideerimisprotsessi viskuda, sõltub jällegi vaid ühest pilgust või klikist.

Värbamisturunduse kommunikatsioonitsükkel peab väärtustama ettevõtte tööandjakuvandi terviklikkust, aga hiilima värvatavatele ligi kaasaegseid turunduspõhimõtteid rakendades ja mänglevalt – rääkima lugusid, millega enda elukäiku seostada ja end selles loos seega ära tunda, suheldes seal, kus inimene tegelikult (uuele) töökohale ja oma elu ümberkorraldamisele mõtleb.

Kui tööle kandideerimine lihtsalt raha pärast paneb ehk veel proaktiivselt tegutsema, siis unistuste väljakutseid pakkuvale ametipostile kandideerimine eeldab enne korralikku ausat sisekaemust. Mida ma olen nõus tegema enda unistuste töökoha ja väljakutsete püüdmiseks? Mis mind takistab või hirmutab? Mida mu lähedased ja sõbrad minust arvavad? Mida mu praegune tööandja seepeale ütleb? Mida ning kui palju olen ma nõus andma ja saama?

Minu uueks tööks värbamisturundajana on toimetada tööandjate tugevussõnumid õigel ajahetkel õiges kanalis võimalustele avatud tööjõuni ning paarike parimal viisil omavahel kokku viia. Nagu heas kooselus ikka, peavad mõlema väärtused ja oskused hästi kokku klappima. Sellist väärikat innustaja-ametit turundusjuhi nime all on Eestis au pidada vähestel. Tulemuste saavutamiseks on mul palju häid ja kogemustega kolleege CV-Online’is abiks, kes keeruka ja raske igapäevatöö lõpuks ära teevad.

Kui Sa teed oma ettevõttes (tulevaste) kolleegide inspireerimiseks ja arendamiseks midagi erakordset, siis ma tahan Sinust kuulda: Rain.Uusen@cv.ee

www.cv.ee 

Sisuturundus (ST) on oma kauba, teenuse või firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. Vormilt sarnaneb ST kvaliteetsele meediale, mistõttu on väga oluline, et ST oleks lugeja või vaataja jaoks ühemõtteliselt eristatud. ST on uudne ja moodne turundusviis, mille puhul jagatakse klientidega ka infot, mis varem jäi vaid siseringi teada. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

Toetajad

VIGA

Meil on tehnilised probleemid. Katsume need kiirelt lahendada. Vabandame!

Palun kliki mõne aja pärast uuesti: www.aripaev.ee

Kuniks veebileht ei avane, on meil pakkuda teisi tooteid:

Infopank Äripäeva käsiraamatud Äripäeva Akadeemia Äripäeva Raamatuklubi Äripäeva veebipood

"; content = content.replace("Path not found","").replace("Permission denied","").replace(//g, ""); content = JSON.parse(content); var utmLink = "?utm_source=http://www.bestmarketing.ee&utm_medium=KuumadLood"; // ReadNext block var ReadNext = (function () { var $readNextBar = $(".js-read-next"), $readNextItems = $readNextBar.find(".js-read-next__items"), $readNextItemsContainer = $readNextBar.find(".js-read-next__container"), contentSelector = ".article-content", width = 0, height = 0, mostReadArticles = [], unreadArticles = [], currentElement = 0, numberOfElements = 24, numberOnPage = 4, maxAvailable = 24, showFirstUnlockedArticles = 2, showSecondLockedArticles = 2, mobileSlideWidthSeen = 110, alreadyScrolling = false, currentTransition = 0, animationDuration = 600 var init = function () { // Create click handlers _setNextButtonClickHandler(); _setPrevButtonClickhandler(); _bindWidthCalculation(); ReadNext.showRecommendations(); }; var showRecommendations = function () { _calculateWidth(); $readNextItems.css("width",width); if (window.innerWidth < 768) { numberOnPage = 2; maxAvailable = 20; } else { numberOnPage = 4; maxAvailable = 20; } var readArticleIds = _getReadArticles(); unreadArticles = _.chain(mostReadArticles) .filter(function (article) { return !_.contains(readArticleIds, article.id); }) .first(maxAvailable) .value(); numberOfElements = unreadArticles.length; if (unreadArticles.length > 0) { _reaarrangeArticles(); _initElements(); _showBar(); _miscOperations(); } }; /** * If article is not too old to be in most-read box and is not already read, * add it"s id to cookie */ var addToReadArticles = function (id, date) { var readArticleIds = _getReadArticles(); if (readArticleIds.length > 64) { readArticleIds = _purgeOldIds(readArticleIds); } var readArticles = readArticleIds.join(","); if (!_isTooOld(date) && readArticles.indexOf(id) < 0) { readArticles = (readArticles.length > 0) ? readArticles + "," + id : id; createCookie("readArticles", readArticles, 2, "/", null); } }; var setArticles = function (arr) { mostReadArticles = arr; }; var isHidden = function () { var style = window.getComputedStyle($readNextBar[0]); return (style.display === 'none'); }; var _showBar = function () { $readNextBar.fadeIn(500); _detectSwipe($readNextBar, _swipeToDir); }; var _showNextPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition--; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $prev.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__prev"); $next.removeClass("js-read-next__items__next").addClass("js-read-next__items__current"); _addNextElements((-currentTransition + 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement += numberOnPage; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _showPrevPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition++; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $next.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__next"); $prev.removeClass("js-read-next__items__prev").addClass("js-read-next__items__current"); _addPrevElements((-currentTransition - 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement -= numberOnPage; while(currentElement < 0) { currentElement = (currentElement < 0) ? (numberOfElements + currentElement) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _miscOperations = function () { //calc the container height so it would not block the content $(".js-read-next__item").each(function() { var item = $(this); var elementHeight = item.height(); if(elementHeight > height) { height = elementHeight; $readNextItemsContainer.css("height", height); } //adding utm tags var a = item.find(".js-article-exit"); a.attr("href", a.attr("href") + utmLink); }); setTimeout(function() { //after animation enable navigation alreadyScrolling = false; }, animationDuration); }; var _initElements = function () { alreadyScrolling = true; $readNextItems.append(_getElements(0, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__current")); _addPrevElements(-100, -numberOnPage); _addNextElements(100, numberOnPage); currentElement = 2 * numberOnPage - 1; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } alreadyScrolling = false; }; var _addPrevElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement - 3 * numberOnPage; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(firstElement < 0) { firstElement = (firstElement < 0) ? (numberOfElements + firstElement) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__prev").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addNextElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement + 1; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(currentElement >= numberOfElements) { firstElement = (firstElement >= numberOfElements) ? (firstElement - numberOfElements) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__next").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addToHtml = function ($container, data) { var html = ''; $container.html($container.html() + html); }; var _getElements = function (firstElement, numberToTake) { var $itemGroup = $(''); var elementIndex = firstElement; for (var i = numberToTake; i > 0; i--) { if(elementIndex >= numberOfElements) { elementIndex = 0; } _addToHtml($itemGroup, unreadArticles[elementIndex]); elementIndex++; } return $itemGroup; }; var _bindWidthCalculation = function () { $(window).on("resize.readNext", function(){ _redefineElementWidth(); }) }; var _redefineElementWidth = function () { _calculateWidth(); $readNextBar.find(".js-read-next__items__group").css("width",width); $readNextItems.css("width",width); }; var _calculateWidth = function () { width = $readNextBar.width(); if(window.innerWidth < 768) { var padding = parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-right")) + parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-left")); width = window.innerWidth - padding; } }; // Article management var _getReadArticles = function () { var readArticles = decodeURIComponent(getCookie("readArticles")); var readArr = readArticles !== "null" ? readArticles.split(",") : []; return _.map(readArr, function (val) { return parseInt(val); }); }; var _purgeOldIds = function (readArticleIds) { // convert ids to integers in case they are given as strings readArticleIds = _.map(readArticleIds, function (val) { return parseInt(val); }); // get article id"s from most-read box var mostReadIds = _.pluck(mostReadArticles, "id"); return _.intersection(mostReadIds, readArticleIds); }; // Article is too old if it's date is set more than 2 days ago var _isTooOld = function (date) { var y = parseInt(date.substr(0, 4)), m = parseInt(date.substr(4, 2)) - 1, d = parseInt(date.substr(6, 2)); var expireDate = new Date(y, m, d); expireDate.setDate(expireDate.getDate() + 2); var now = new Date().setHours(0, 0, 0, 0); return expireDate < now; }; var _reaarrangeArticles = function() { var unlockedArticleCount = 0; var lockedArticlesCount = 0; for (var i = 0; i < unreadArticles.length; i++) { var article = unreadArticles[i]; if (article.lockID === "" && unlockedArticleCount < showFirstUnlockedArticles ) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount, 0, article); unlockedArticleCount++; } else if (article.lockID !== "" && lockedArticlesCount < showSecondLockedArticles) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount + lockedArticlesCount, 0, article); lockedArticlesCount++; } else if(lockedArticlesCount >= showSecondLockedArticles && unlockedArticleCount >= showFirstUnlockedArticles) { break; } } }; // Bar visibility var _getArticleContentHeight = function () { var contentParts = $(contentSelector); var contentHeight = 0; _.each(contentParts, function (content) { var height = $(content).height(); contentHeight += height; }); return contentHeight; }; var _getArticleDistanceFromTop = function () { var $firstArticlePart = $($(contentSelector)[0]); return $firstArticlePart.offset().top; }; var _getShowBarOffset = function () { var articleContentHeight = _getArticleContentHeight(), articleOffset = _getArticleDistanceFromTop(), windowHeight = $(window).height(); return articleOffset + (2 / 3 * articleContentHeight) - windowHeight; }; // Click handlers var _setNextButtonClickHandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__next", _showNextPage); }; var _setPrevButtonClickhandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__prev", _showPrevPage); }; var _swipeToDir = function (dir) { if (dir === "l") { _showNextPage(); } else if (dir === "r") { _showPrevPage(); } }; var _detectSwipe = function (ele,func) { var swipe = { x: 0, x1: 0, xMin:30 }; var dir = ""; var currTranInPx = width * currentTransition; ele.bind('touchstart', function(e){ var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x = t.screenX; currTranInPx = width * currentTransition; }) ele.bind('touchmove', function(e){ e.preventDefault(); var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x1 = t.screenX; if(swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } var diff = swipe.x - swipe.x1; diff = (diff > width) ? width : diff; diff = (diff < -width) ? (-width) : diff; var calculatedTransform = currTranInPx - diff; $readNextItems.css("transform","translate("+calculatedTransform+"px)"); }) ele.bind('touchend', function(e){ if (swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } if ((swipe.x - swipe.x1) >= swipe.xMin) { dir = "l"; } else if ((swipe.x1 - swipe.x) >= swipe.xMin) { dir = "r"; } if (dir !== "") { if(typeof func == 'function') func(dir); } else { $readNextItems.css("transform","translate("+currTranInPx+"px)"); } dir = ""; swipe.x = 0; swipe.x1 = 0; }) }; return { showRecommendations: showRecommendations, addToReadArticles: addToReadArticles, init: init, setArticles: setArticles, isHidden: isHidden }; })(); ReadNext.setArticles(content); ReadNext.init();

Jälgi Bestmarketingi sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Valdkonna töökuulutused

Sirowa Tallinn otsib TOOTEJUHTI

Sirowa Tallinn AS

31. märts 2017

Rademar otsib TURUNDUSSPETSIALISTI

Rademar OÜ

31. märts 2017

KAJA

märts 2017